Noteikumi

Interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumi

 

1. Izmantojot SIA „Dārza studija” (reģistrācijas Nr. 40103312509, juridiskā adrese – Komunālā iela 100b, Kalkūnes pag., Daugavpils nov, LV-5449) interneta vietni www.darzinam.lv, lūdzam rūpīgi izlasīt šīs interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumus (turpmāk – noteikumi).

 

2. Ar interneta vietni www.darzinam.lv tiek saprasta SIA „Dārza studija” izveidotā interneta vietne, kuras interneta adrese ir www.darzinam.lv, ar visu tajā esošo informāciju un materiāliem.

 

3. Apmeklējot interneta vietni www.darzinam.lv vai izmantojot tajā izvietoto informāciju par precēm un pakalpojumu sniegšanu, Jūs personiski vai Jūsu pārstāvētā persona, ja darbojaties tās vārdā, piekrīt šiem noteikumiem.

 

4. Gadījumā, ja nepiekrītat šiem noteikumiem, lūdzam neapmeklēt un nelietot interneta vietni www.darzinam.lv, kā arī neizmantot tajā piedāvātos pakalpojumus un ietverto informāciju.

 

5. Informējam, ka SIA „Dārza studija” interneta vietnē www.darzinam.lv ievadītās informācijas (tai skaitā fizisko personu datu) apstrādes mērķis ir tajā norādīto pakalpojumu sniegšana un palīdzības sniegšana interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas laikā.

 

6. SIA „Dārza studija” ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji mainīt interneta vietnes www.darzinam.lv saturu un lietošanas noteikumus. Šādas izmaiņas stājas spēkā pēc to publicēšanas interneta vietnē www.darzinam.lv.

 

7. Ar brīdi, kad sākat lietot interneta vietni www.darzinam.lv vai minētajā vietnē veicat jebkādas aktivitātes, tiks uzskatāms, ka esat iepazinies ar lietošanas brīdī spēkā esošajiem noteikumiem un ievērosiet tos. Katram interneta vietnes lietotājam ir pienākums regulāri pārlasīt noteikumus, lai savlaicīgi būtu lietas kursā par tajos veiktajām izmaiņām. Ja nepiekrītat noteikumiem, tad lietot interneta vietni ir aizliegts.

 

8. Interneta vietnes www.darzinam.lv lietotājiem ir tiesības izmantot tajā piedāvātās iespējas un pakalpojumus par cenu, kāda ir spēkā attiecīgā pakalpojuma piedāvāšanas brīdī. SIA „Dārza studija” ir tiesības jebkurā brīdī, pēc saviem ieskaitiem, mainīt interneta vietnē www.darzinam.lv norādītās cenas un/vai izveidot jaunus maksas pakalpojumus.

 

9. Lai kļūtu par interneta vietnes www.darzinam.lv reģistrēto lietotāju, ir jāievēro interneta vietnē www.darzinam.lv noteiktā reģistrēšanās kārtība.

 

10. Katram interneta vietnē www.darzinam.lv reģistrētajam lietotājam ir pienākums neizpaust citām personām savus piekļuves datus. Ja interneta vietnē www.darzinam.lv tiek veiktas darbības ar reģistrēta lietotāja profilu (t.sk. tiek pirktas preces un/vai pakalpojumi), izmantojot pareizu lietotājvārdu un paroli, tad tiek uzskatīts, ka darbības attiecīgajā profilā ir veicis pats reģistrētais lietotājs.

 

11. Interneta vietnes lietotājs piekrīt saņemt informāciju no interneta vietnes www.darzinam.lv par dažāda veida aktualitātēm.

 

12. SIA „Dārza studija” neatbild par jebkāda veida izdevumiem un zaudējumiem, kas radušies interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas laikā.

 

13. Gadījumos, ja ir neskaidrības par SIA „Dārza studija” interneta vietnē www.darzinam.lv ievietoto dokumentu formu aizpildīšanu, lūgums sazināties ar norādīto interneta vietnes www.darzinam.lv kontaktpersonu.

  

Interneta vietnē www.darzinam.lv piedāvāto pakalpojumu izmantošana.

 

14. Jums vienmēr ir jārīkojas saskaņā ar interneta vietnē www.darzinam.lv norādīto kārtību.

 

15. Neizmantojiet interneta vietnē www.darzinam.lv ievietoto informāciju ļaunprātīgi. Interneta vietnē piedāvātos pakalpojumus drīkstat izmantot tikai saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. SIA „Dārza studija” ir tiesīgs apturēt vai pārtraukt pakalpojumu sniegšanu, ja pasūtījuma laikā netiek nodrošināta atbilstība interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

 

16. Pieprasot SIA "Dārza studija" vai tās vārdā pārstāvētai personai veikt izmaiņas reģistrētajā pasūtījumā, kas ir nepabeigts, lūdzam ņemt vērā, ka izmaiņas iespējams pieteikt, rakstot e-pastu uz info@darzinam.lv no pasūtījumā norādītā e-pasta adreses vai sazinoties ar kontaktpersonu, kura norādīta interneta vietnē www.darzinam.lv.

 

 17. SIA „Dārza studija”, konstatējot interneta vietnē www.darzinam.lv kļūdas un/vai neprecizitātes preces cenās vai aprakstos, līdz brīdim, kamēr nav ieskaitīta apmaksa par konkrēto preci, ir tiesības vienpusēji atcelt distances līgumu. Izņēmuma veidā SIA „Dārza studija” distances līgumu var atcelt gadījumos, ja distances līgums noslēgts ar otras puses ļaunprātību, vai ar viltu, vai ar spaidiem; pasūtītās preces trūkumu dēļ; pārmērīgā zaudējuma dēļ, ko cieš viena vai otra puse; preces samaksas nokavējuma dēļ un citos normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos.

 

18. Interneta vietnes www.darzinam.lv lietošana nepiešķir nekādas īpašuma tiesības uz saturu, kam ir tiesības piekļūt. Aizliegts izmantot interneta vietnē www.darzinam.lv ievietotās informācijas saturu, ja vien nav šī satura īpašnieka atļaujas vai cita veida atļaujas saskaņā ar likumu. Šie noteikumi nepiešķir tiesības izmantot nevienu interneta vietnē www.darzinam.lv iekļautu zīmolu vai logotipu. Aizliegts noņemt, padarīt nesaprotamus vai mainīt paziņojumus, kas redzami interneta vietnē www.darzinam.lv vai tiek sniegti ar interneta vietnes www.darzinam.lv starpniecību.

 

19. Interneta vietnē www.darzinam.lv tiek attēlots preču saturs un apraksts un cita informācija, kas ir SIA „Dārza studija” īpašums.

 

20. Saistībā ar izmantotajiem pakalpojumiem SIA „Dārza studija” ir tiesīgs nosūtīt paziņojumus, atgādinājumus par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem pakalpojumiem un citu informāciju uz ievadīto elektronisko e-pasta adresi ar mērķi uzlabot pakalpojumu sniegšanas kvalitāti.

  

Interneta vietnē www.darzinam.lv ievadīto datu izmantošana un konfidencialitāte.

 

21. SIA „Dārza studija” informē, ka norādot savu e-pasta adresi, piekrītat, ka tā tiek iekļauta datu bāzē un uz to var tikt nosūtīta no interneta vietnes www.darzinam.lv paziņojums/atgādinājums par uzsāktajiem, bet nepabeigtajiem preču pasūtījumiem.

 

22. Lietojot interneta vietni www.darzinam.lv, piekrītat, ka SIA „Dārza studija” vai jebkura trešā persona, kas darbojas www.darzinam.lv vārdā, var apkopot un uzglabāt datus, kas ļauj izsekot un uzskaitīt:

 

22.1. tīmekļa vietņu kopējo apmeklējumu skaitu,

 

22.2. katras konkrētās tīmekļa vietnes apmeklētāju skaitu,

 

22.3. www.darzinam.lv apmeklētāju interneta pakalpojumu sniedzēju domēna vārdus,

 

22.4. IP adreses,

 

22.5. citus datus, kuru izmantošanas mērķis ir sistēmu administrēšanas nolūkos, kā arī lai kontrolētu www.darzinam.lv interneta vietnes izmantošanu un organizētu tās uzlabošanu.

 

23. SIA „Dārza studija” interneta vietnē www.darzinam.lv apkopotos un uzkrātos datus informatīvos nolūkos un statistikas veikšanas nolūkos ir tiesīga nodot arī citiem uzņēmumiem. Dati, kas ļautu identificēt personu, šajā procesā netiek atklāti un netiek nodoti trešajām personām.

 

24. SIA „Dārza studija” interneta vietnē www.darzinam.lv apkopotos datus un personīgo informāciju ir tiesīga sniegt LR Drošības policijai gadījumos, kad persona iegādājusies viegli uzliesmojošu vai sprādzienbīstamu produkciju lielos apmēros.

 

25. SIA „Dārza studija” nesaista lietotāja IP adresi un e-pasta adresi ar datiem, kas ļauj identificēt šo lietotāju. Tas nozīmē, ka katra lietotāja sesija tiks reģistrēta, taču interneta vietnes www.darzinam.lv lietotājs paliks anonīms.

 

26. Visi materiāli, kas tiek nosūtīti vai ievadīti interneta vietnē www.darzinam.lv, kļūst par SIA „Dārza studija” īpašumu, kurus SIA „Dārza studija” kā interneta vietnes www.darzinam.lv īpašnieks, ir tiesīgs izmantot saviem nolūkiem, izņemot fizisko personu datus.

 

27. Lūdzu, ievērojiet, ka reģistrējoties interneta vietnē www.darzinam.lv, jūs piekrītat, ka esat sniedzis patiesu informāciju par savu identitāti un esat piekritis, ka SIA „Dārza studija” šos datus ir tiesīgs izmantot tikai iepriekš minētajos nolūkos, tai skaitā šo noteikumu 24.punktā norādītajam mērķim.

 

  27.1. Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas  amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzinam.lv uzrādītie personas dati (juridiskai personai reģ. numurs), ir patiesi. Fiziskai personai jārod iespēja uzrādīt personu apliecinošu dokumentu SIA „Dārza studija” pārstāvim. Amonija nitrāta saturošu mēslošanas līdzekļu tirdzniecības ierobežojumi ir noteikti Eiropas Komisijas (EK) pieņemtajos grozījumos regulā par ķīmisku vielu reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu (Nr.  552/2009  552/2009 ).

Eiropas Parlamenta un Padomes (ES) regulas Nr. 98/2013 par sprāgstvielu prekursoru tirdzniecību un lietošanu www.vaad.lv

  27.2 Fiziska vai juridiska persona, kura iegādājas  amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, apliecina, ka interneta vietnē www.darzinam.lv iegādātie mēslošanas līdzekļi tiks izmantoti tikai augu mēslošanai.

  27.3 Fiziskai personai, kura iegādājas amonija nitrātu saturošu mēslošanas līdzekli ar amonija nitrāta slāpekļa saturu 20 un vairāk procentu, ir jābūt sasniegušai vismaz 18 (astoņpadsmit) gadus.

Garantija un preces/ naudas atgriešana.

 

28. SIA „Dārza studija” garantē, ka izsūtītā vai iegādātā prece ir bez defektiem, strādājošā kārtībā, ar labu derīguma termiņu, veselā iepakojumā.

29. Preci, kura, netīšā veidā, ir piegādāta/ izsniegta ar augstākminētiem defektiem, tiek mainīta pret citu ( ja tas nav iespējams- pircējam tiek atgriezta preces summa 2 (divu) darba dienu laikā, no brīža, kad prece tiek atgriezta SIA „Dārza studija” īpašumā).

30. Preces, kuras, netīšā veidā, ir piegādātas/ izsniegtas ar augstākminētiem defektiem, atpakaļatgriešanas piegādes izmaksas sedz SIA „Dārza studija”.

31. Garantija/ preces atgriešana iespējama, ja pircējs rakstiski, e-pastā, par to ziņo 14 (četrpadsmit) dienu laikā. 

32. Preces atgriešana bez augstākminētiem defektiem  un/ vai bojātu iepakojumu, kurš pircēja vainas dēļ, tiek bojāts, nav iespējama.

33. Preces atgriešana, veselā, nebojātā iepakojumā, sākotnējā tās izskatā, iespējama 14 ( četrpadsmit) dienu laikā no iegādes brīža (par preces atgriešanu iepriekš rakstiski, e-pastā, paziņojot SIA „Dārza studija” pārstāvim). Atgriešanas izmaksas sedz pircējs. 

34. SIA „Dārza studija” garantijas nosacījumi nav attiecināmi uz precēm, kuras, pircēja vainas dēļ, var tikt uzglabātas, izmantotas vai pielietotas nepareizā veidā: sēklas, minerālmēsli, stādi.

35. SIA „Dārza studija” nenes atbildību par precēm, kuras tiek mehāniski bojātas pārvadāšanas laikā ar VAS Latvijas Pasts starpniecību vai precēm (t.sk. dzīviem augiem, sīpoliem), kas laikapstākļu ietekmē (sals, karstums) maina vai neatgriezeniski zaudē savas īpašības, atrodoties SIA Omniva pakomātos (sūtījumu saņemšanas/nodošanas skapīšos), tiek pārvadātas ar kurjerkopmāniju SIA Venipak Latvija vai VAS Latvijas Pasts starpniecību.

36. Informējam, ka garantijas nosacījumi ir spēkā, ja pircējs var uzrādīt pirkumu apliecinošu dokumentu (čeku vai pavadzīmi).

Pasūtījumu veikšana, apmaksa, piegāde.

37. Priekšapmaksas rēķins par veikto pasūtījumu interneta vietnē www.darzinam.lv, klientam tiek nosūtīts elektroniski, e-pastā, 24 (divdesmit četru) stundu laikā no pasūtījuma apstiprināšanas brīža, neieskaitot sestdienas, svētdienas, svētku dienas. 

38. Lūdzam vērst uzmanību, ka SIA „Dārza studija” nosūtīto priekšapmaksas rēķinu ir jāapmaksā 3 (trīs) darba dienu laikā no tā saņemšanas brīža. Ja rēķins netiek apmaksāts, SIA „Dārza studija” ir tiesīga rēķinu anulēt. Ja klients rēķinu apmaksā pēc tā anulēšanas, maksājums tiek uzskatīts par nepamatotu. Klienta samaksāto summu SIA „Dārza studija” atgriež 2 (divu) darba dienu laikā pēc rakstiska iesnieguma saņemšanas.

39. SIA „Dārza studija” pasūtītās preces izsūta/nodod kurjerkompānijai 3 (trīs) darba dienu laikā, pēc pilnīgas to apmaksas.

40. SIA „Dārza studija”  nenes atbildību par sūtījuma nepiegādāšanu vai nepiegādāšanu noteiktajā laikā, ar kurjera SIA Venipak Latvija, SIA Omniva vai AS Latvijas Pasts starpniecību, ja pircējs savā profilā, interneta vietnē www.darzinam.lv, nav korekti norādījis piegādes adresi, t.sk. pasta indeksu. 

41. Ja klients, veicot pasūtījumu interneta vietnē www.darzinam.lv, kļūdaini norāda piegādes adresi preces saņemšanai ar AS Latvijas Pasts ,kurjerkompāniju SIA Venipak Latvija vai izvēlas nekorektu SIA Omniva saņemšanas pakomātu, SIA Dārza studija patur tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādes pakalpojumiem saskaņā ar piegādes cenrādi.

42. SIA „Dārza studija”  nenes atbildību par sūtījuma aizkavēšanos vai nepiegādāšanu noteiktajā laikā, ar kurjera SIA Venipak Latvija, SIA Omniva vai AS Latvijas Pasts starpniecību, ja SIA „Dārza studija” sūtījumu ir nodevis piegādei augstāk minētajām piegādes kompānijām 3 (trīs) darba dienu laikā no pasūtījuma apmaksas brīža.

  42.1  Kad sūtījums ir izsūtīts, SIA „Dārza studija” interneta vietnē www.darzinam.lv ,pircēja profilā, sadaļā "pasūtījumu vēsture", ievieto informāciju sūtījuma izsekošanai (Sūtījuma numuru). Ja sūtījuma piegāde augstāk minēto pārvadātāja kompāniju dēļ tiek kavēta, pircējs sazinās ar pārvadātāja kompāniju personīgi, noskaidrojot sūtījuma kavēšanās iemeslus.

43. Sūtījumus, kuri tiek piegādāti SIA Omniva pakomātos (sūtījumu izsniegšanas/ uzglabāšanas skapīšos) ir jāizņem 7 (septiņu) dienu laikā, no ievietošanas brīža, pretējā gadījumā sūtījums tiek atgriezts piegādātājam SIA „Dārza studija”. Komisijas maksa par neizņemtu sūtījumu tiek piemērota 2,88 Eur apmērā, atkārtota sūtījuma rēķinā. Sūtījums tiek izsniegts/ izsūtīts pēc komisijas maksas pilnīgas apmaksas. 

  43.1 Iepriekš veiktā samaksa par sūtījuma piegādi, kurš netiek izņemts 7 (septiņu) dienu laikā no ievietošanas brīža, netiek atgriezta.

  43.2 Otreizēja sūtījuma izsniegšanas/izsūtīšanas maksa tiek piemērota saskaņā ar piegādes cenrādi.

44. Ja sūtījums, kura piegāde veikta ar A/S Latvijas pasts starpniecību, mēneša laikā, no tā izsūtīšanas brīža, nav izņemts no pasta nodaļas, SIA Dārza studija patur tiesības pieprasīt atkārtotu samaksu par piegādes pakalpojumiem saskaņā ar piegādes cenrādi. Pirmreizējā sūtījuma piegādes maksa pircējam netiek atgriezta.

45. Ja sūtījumu, kurš ir izsūtīts un tā piegāde tiek nodrošināta ar SIA Omniva vai SIA VENIPAK LATVIJA, pircējs vienpusīgi, sazinoties ar piegādes uzņēmumu, iepriekš par to nevienojoties ar izsūtītāju- SIA Dārza studija, pārvirza uz citu pakomātu vai citu saņemšanas adresi, SIA Dārza studija patur tiesības pieprasīt segt izdevumus, kas radušies sūtījuma piegādes korekcijas dēļ, saskaņā ar piegādes cenrādi.

Interneta vietnes www.darzinam.lv privātuma un autortiesību aizsardzība.

46. Uzsākot preces pasūtīšanu, piekrītat, ka interneta vietnē www.darzinam.lv ievadītos datus, SIA „Dārza studija” var izmantot saskaņā ar iepriekš norādītajiem interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

 

47. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat preču piegādes nosacījumiem.

 

48. Uzsākot preces pasūtīšanu, apliecināt, ka esat iepazinies un piekrītat garantijas un atteikuma tiesību izmantošanas tiesībām.

 

49. Uzsākot preces pasūtīšanu, SIA "Dārza studija" internet vietnē www.darzinam.lv, apliecināt, ka esat iepazinies ar lietošanas noteikumiem un sniegtie kontaktpersonas dati ir pareizi.

 

 

Par interneta vietnes www.darzinam.lv lietošanas noteikumiem.

 

50. Gadījumā, ja kāds no šajos noteikumos norādītajiem punktiem zaudēs spēku, tas neietekmēs pārējos noteikumus.

 

51. Jebkuri strīdi, kas izriet no šiem noteikumiem vai pakalpojumiem vai ir saistīti ar tiem, tiks izskatīti saskaņā ar normatīvajos aktos noteiktajām prasībām.

 

52. Visas intelektuālā īpašuma tiesības attiecībā uz interneta vietni www.darzinam.lv pieder tikai un vienīgi SIA „Dārza studija”. Šo tiesību pārkāpuma gadījumā vainīgā persona tiek saukta pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības, kā arī ir pilnībā atbildīga par visiem zaudējumiem, kas ir vai varētu tikt nodarīti SIA „Dārza studija” un trešajām personām.

 

53. Informāciju par to, kā sazināties ar SIA „Dārza studija”, skatiet mājas vietnes www.darzinam.lv sadaļā „Par mums”.